อัลบั้มภาพ "ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำรุงถนน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำรุงถนน ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 )
 
ด้วยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี ดำเนิการโครงการก่อสร้างถนนสาย นศ3031 แยกทางหลวงหมายเลข 408-บ้านหัวอ้ายเต่า อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร(กม.5+000-8+000)และโครงการบำรุงถนนสาย นศ.3031 แยกทางหลวงหมายเลข 408-บ้านหัวอ้ายเต่า อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (กม.12+450-13+585) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ำบลเกาะเพชร จึงขอประชาสัมพันธืให้ประชาชนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางในการสัญจร และเพื่อความปลอดภัย รวมถึงระมัดระวังในการใช้เส้นทาง