อัลบั้มภาพ : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และ การใช้งานระบบ BBL