งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [อ่าน 24 คน] เมื่อ 15 ม.ค. 2564
แบ่งงาน มอบหมายงาน 207 2562 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 30 เม.ย. 2562
แบ่งงาน มอบหมายงาน 22 2560 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 18 ม.ค. 2560
มอบหมายอำนาจให้รองปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1