งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
 
 
     
     
   

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร 0-7535-5332
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
E- mail : office@kohpetcity.go.th
Web Site : http://www.kohpetcity.go.th