อัลบั้มภาพ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
* อัลบั้ม *
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2564
แหล่งเรียนรู้ทางอาชีพเทศบาลตำบลเกาะเพชร ส่วนนายประเสริฐ คงสง
แหล่งเรียนรู้ทางอาชีพเทศบาลตำบลเกาะเพชร ส่วนนายประเสริฐ คงสง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
หลวงปู่ทวดเหยีบบน้ำทะเลจืด วัดเกาะเพชร
หลวงปู่ทวดเหยีบบน้ำทะเลจืด วัดเกาะเพชร
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2558
บรรยากาศของทะเลที่ตำบลเกาะเพชร
บรรยากาศของทะเลที่ตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2558
สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร
สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2565