อัลบั้มภาพ ขอแสดงความยินดี กับนายณัฏฐชัย นาคเกษม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรและบุคคลทางการเกษตรดีเดนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
* อัลบั้ม *
ขอแสดงความยินดี กับนายณัฏฐชัย นาคเกษม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเ
ขอแสดงความยินดี กับนายณัฏฐชัย นาคเกษม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2567
ขอแสดงความยินดีกับ นางพวงเพ็ญ สุทธิพิทักษ์  ที่ได้รับการคัดเ
ขอแสดงความยินดีกับ นางพวงเพ็ญ สุทธิพิทักษ์ ที่ได้รับการคัดเ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2567
โครงการฝีกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
โครงการฝีกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดี กับนายสุวรรณะ สะอาด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนพ
ขอแสดงความยินดี กับนายสุวรรณะ สะอาด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2567
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2567
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 3351 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมเชิญธงชาติ เคารพธงชาติ และ กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับข
กิจกรรมเชิญธงชาติ เคารพธงชาติ และ กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับข
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2566
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอแสดงความยินดี กับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในช
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอแสดงความยินดี กับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในช
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน ประจำปีงบประม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน ประจำปีงบประม
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลเกาะเพชรขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต ทต.เกาะเพชร
เทศบาลตำบลเกาะเพชรขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต ทต.เกาะเพชร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2566
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กรณีขอความเห็นชอบการปรับ
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กรณีขอความเห็นชอบการปรับ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2566
กิจกรรม นโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได(์์No
กิจกรรม นโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได(์์No
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นายปฐมพร แซ่เฮง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสา
ขอแสดงความยินดีกับ นายปฐมพร แซ่เฮง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2566
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>