ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
   
 

 
 
 
 

 รายงานสถานะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนี้ 

 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร Scan2566-10-09_151536.pdf_091023_152507.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th