ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    รายงานผลการดำเนินงานและการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
   
 

 
 
 
 

 รายงานผลการดำเนินงานและการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร Scan2567-04-17_091813.pdf_170424_102322.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร ติดตามประเมินผลแผน67รอบ6ด(ITA)_0_170424_102322.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th