ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ ภาพรวมประจำปี พ.ศ.2566
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น (O29).pdf_260424_154505.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th