ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    รายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี พ.ศ.2567
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 ข้อ 14.pdf_300424_112515.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th