ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕-๐๐๓๕ สายคลองเรือ หมู่ที่ ๔ บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร
   
 

 
 
 
 

 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕-๐๐๓๕ สายคลองเรือ หมู่ที่ ๔ บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร 

 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร announec.pdf_240524_141441.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th