ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
   
 

 
 
 
 
 
     
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th