ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕-๐๐๐๔ สายสะพานบางตน-เขต อบต.ขนาบนาก หมู่ที่ ๗
   
 

 
 
 
 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ..-๐๐๐๔ สายสะพานบางตน-เขต อบต.ขนาบนาก หมู่ที่ ๗

 
     
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th