ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   
 

 
 
 
 

  

        ด้วยเทศบาลตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  และกองคลังเทศบาลตำบลเกาะเพชร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ดังนี้

               1. ตำแหน่งและประเภทที่รับสมัคร

                   1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

                           - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         จำนวน  1  อัตรา

 

                   1.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

 

 

                          - ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                                             จำนวน  1  อัตรา

 

                    1.3 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 

 

                           - ตำแหน่ง คนงาน                                                จำนวน  1  อัตรา

 

                โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 - 10  กรกฎาคม   2567  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

 

(เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์หมายเลข 0-7535-5926

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567.pdf_210624_125146.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th