แผนอัตรากำลัง
     
   แผนอัตรากำลัง    10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_181022_131714.pdf_270923_100508.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th