ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    ประกาศแปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอแคหมู่ที่ 2 และสาย บ้านเนินหนองหงส์ จุดสะพานท่าเสริม หมู่ที่ 4
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 04.pdf_290923_145847.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2566
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th