ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเกาะเพชร หมู่ที่ 6
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 06.pdf_290923_145927.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2566
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th