อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเพิ่มศักดิ์ บุญญานุพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม “การคุ้มครองสิทธิและการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย” ณ ห้องประชุมเพชรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พันจ่าเอกสุรศักดิ์ รัตนไชย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ขอขอบคุณนายไพโรจน์ เอียดแก้ว กำนันตำบลเกาะเพชร นายชิตณรงค์ แก้วเนิน ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนตำบลเกาะเพชรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยครับ