อัลบั้มภาพ "โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม)"
           กิจกรรมที่ 1 (ทำขนมเทียนใส้มะพร้าวอ่อน) กิจกรรมที่ 2 (ทำขนมหนุมานคลุกฝุ่น) กิจกรรมที่ 3 (ทำขนมข้าวต้มมัด)