อัลบั้มภาพ "โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร)"
           กิจกรรมที่ 1 (ทำขนมไข่นกกระทา) กิจกรรมที่ 2 (ทำขนมฝักบัว) กิจกรรมที่ 3 (การสานตะกร้อจากใบมะพร้าว)


[ 1 ][ 2 ]  >  >>