อัลบั้มภาพ "กิจกรรม นโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได(์์No Gift Policy)"
           เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างทุกคน ได้ร่วมทำกิจกรรม สร้างจิตสำนึก ตามนโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด(NO Gift Policy)โดยมีนางสาวปานทิพย์ สุวรรณคีรี วิทยากรได้ให้ความรู้และแนวทางตามนโยบายการงดให้-ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด(์No gift Policy) จากนั้นท่านนายกเทศมนตรีเกาะเพชรได้กล่าวประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy)ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร และ ร่วมกันถ่ายภาพและแสดงสัญลักษณ์ไม่รับของขวัญของกำนัลใดๆทุกเทศกาล