อัลบั้มภาพ "ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ของเ"
          ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร