อัลบั้มภาพ " ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนน นศ.031 สะพานบ้านด่านนุสรณ์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีะรรมราช"
           ด้วยปีงบประมาณ 2566 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ซิลเท็ม เป็นผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงถนน งานบำรุง นศ.031 สะพานบ้านด่านนุสรณ์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จตามวัตถุประสงค์ แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ได้มอบให้นายโกวิทย์ ยมแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน โทรศัทพ์ **ดังนั้นในการดำเนินโครงการ จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง จึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และเพื่อความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน**