อัลบั้มภาพ "ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 "
          ประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565