ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
   
 

 
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

 
     
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th