งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
 
   
   
   
   
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [อ่าน 20 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2566

   
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2566

   
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2566

   
   
   
   
การขับเคลื่อนจริยธรรม [อ่าน 32 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2566

   
ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น [อ่าน 17 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2566

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th