แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
     
   แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง    แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร อ.1
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.pdf_191023_143736.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th