รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
     
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_181022_132740.pdf_270923_114719.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th