รายงานการประชุมสภาเทศบาล
     
   รายงานการประชุมสภาเทศบาล    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ส.ค 65
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_260623_122007.pdf_270923_143437.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2565
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th