งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จประจำเดือนตุลาคม 2564
   
 
   

 รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จประจำเดือนตุลาคม 2564 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564