งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2562
ประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 16 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1