อัลบั้มภาพ แจ้งผลการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566
* อัลบั้ม *
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร-ชุดที่2
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร-ชุดที่2
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร-ชุดที่3
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะเพชร-ชุดที่3
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญ
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญ-ชุดที่ 2
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญ-ชุดที่ 2
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(บัญชีแนบท้าย)
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(บัญชีแนบท้าย)
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชุดที่ 2
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชุดที่ 2
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ.3031 และโครงการซ่อมบำร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร
ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2565
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2565
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2564


  <<  < [ 1 ]

[ 2 ]