ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66
   
 

 
 
 
 

 #ประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66 ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ ปักจักร ตัดผมชาย ตกแต่งและซ่อมแซมเสื้อผ้า ตัดเย็บและตกแต่งผ้าคลุมฮีญาบ นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การทำเบเกอรี่ การทำขนมไทย การทำอาหารว่างและอาหารจานเดียว ธุรกิจการทำเครื่องดิ่มและกาแฟสด ฯลฯ
โดยผู้สมัครสามารถไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในวันเริ่มการฝึกอบรมของหลักสูตรที่ประสงค์จะอบรม ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 7458 4111 ต่อ 3

#สนใจสมัครสามารสแกนคิวอาร์โค้ด (ระบบรับสมัครออนไลน์)

 
     
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th