แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [อ่าน 85 คน] เมื่อ 02 ธ.ค. 2564

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [อ่าน 60 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2562

   
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th