ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่3และไตรมาสที่4
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร Scanข้อมูลสถิติการให้บริการไตรมาสที่3และไตรมาสที่4.pdf_230424_095400.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th