ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์    ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 2567 A4 แผ่นพับโครงการ2(4).pdf_030724_135529.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร โปสเตอร์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ย_0_030724_135530.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิปวิดีโอ_1_030724_135530.mp4
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2567
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th