ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่2 (ม.ค.65-มี.ค.65)
   
 

 
 
 
 
 
     
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_181022_194509.pdf_270923_144932.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2565
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่ตั้ง 68/3 หมู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 0-7535-5926 โทรสาร : 0-7535-5926
E-mail : office@kohpetcity.go.th
www.kohpetcity.go.th